Lederuddannelse - anerkendende grundlæggende lederuddannelse
Med udgangspunkt i virksomhedens mission arbejder vi målrettet med den enkeltes ledelsesmæssige styrker gennem anerkendelse, teoretisk og dialog baseret forstyrrelse og lyst til at flytte egen frimodighedsgrænse.
Læs mere om ledelse.

Medarbejderudvikling - mod fælles mål
Vi arbejder med hele medarbejdergruppen (samlet eller i teams), med at få ledelsesord, som visioner, mål og værdier omsat til handlinger hos organisationen - så medarbejderne og kunderne kan mærke, hvilken forskel det gør.

Teamudvikling
Med afsæt i virksomhedens fælles vision arbejdes konkret med det enkeltes teams styrker, muligheder og opmærksomhedspunkter med henblik på at fremme kommunikation og samarbejde.
Læs om team og samarbejde.

JTI – typer og præferencer
Jungiansk-Typeindeks tydeliggør den enkeltes foretrukne måde at arbejde på og sætter fokus på muligheder og udfordringer i samarbejde med andre.
Læs mere om JTI.

Coaching – bevægelse gennem styret samtale
Udvikling af den enkelte leder/medarbejder/gruppe indenfor organisationens rammer gennem individuelle samtaler – eller i grupper.
Læs mere om coaching.

Kollegial coaching
Træning og uddannelse af ledere/medarbejdere i brugen af bevidste samtaleformer (herunder spørgsmålstyper), der er med til fremme udviklingen hos den enkelte og
i teamet.
Læs mere om kollegial coaching.

Processtyring og facilitering
Udvikling, tilrettelæggelse og styring af konferencer og temadage.

Kommunikation
Hvordan man kommunikerer på måder, der styrker relationerne og fremmer samarbejdet, så man når de mål, man har sat sig.
Læs mere om kommunikation.

Konflikt
Opløsning af konflikter så relationer og samarbejde styrkes fremadrettet.
Dialog og træning.
Læs mere om konflikt.

Uddannelse for fagspecifikke grupper - fra specialist til coach og udvikler
Vi arbejder målrettet med betydningen af en coachende adfærd som medarbejder-udvikler og som tids-skaber.

Kurios   |    birgitte@kurios.dk   T. 61627815   |    henrik@kurios.dk   T. 20106624