Referencer

ÅR 2013 KARAKTER KONTAKT
Slagelse sygehus. Geriatrisk afdeling.
Teamudvikling i en travl hverdag
Ca 30 medarbejdere 
varighed ca 3 måneder
Udviklingsprojekt mhp rehabiliterende omsorg
i en forandringsfyldt og travl hverdag.
Kvalitet og fremtidssikring 
Afdelingssygeplejerske Jeanette Palmer Geriatrisk afdeling Ingemannsvej 18
4200 Slagelse
Tlf: 58559543
jepm@regionsjaelland.dk
Skærvebo og Annekset
Udviklingsforløb for alle medarbejdere
Team og fælles retning 
ca. 25 medarbejdere
varighed ca ½ år
Udviklingsforløb for alle medarbejdere mhp
videreudvikling af "Det gode liv" for beboerne
og for medarbejderne. Hvordan gør vi hinanden
gode og ser og arbejder anerkendende i en
travl hverdag. Anerkendelse af egne og
kollegaens proferencer og kompetencer.
JTI som arbejdsredskab. Fokus på muligheder
og opmærksomhedspunkter 
Leder Erik Laursen
Haremarksvej 76
8723 Løsning
Tlf: 75650990
erik@skaervebo.dk
 
Lindholm plejehjem
udviklingsforløb for alle medabejdere
ca 45 medarbejdere
Udviklingsforløb i teams mhp implementering
af "bedst til mennesker" i praksis. 1 hel dag
med fokus på praksis. Varighed ca 2 måneder
Leder Asia Christensen
Bendtsensvej 13
9400 Nørre Sundby
Tlf: 99315630
joch-aeh@aalborg.dk
 
Meta Mariehjemmet
- friplejehjem
udviklingsforløb for alle medarbejdere
Nystartet friplejehjem i Vejle kommune.
fokus på selveje og service til borgene.
Hvad er det særlige for Mariehjemmene
og hvordan skal beboerne mærke det i hverdagen
Leder Karina Lange
Sejershaven 2
7321 Gadbjerg
Tlf: 76405250
kl@mariehjem.dk 
Foreningen af kristne friskoler
Sekretær-internat og pedelinternat

udviklingsforløb vedr fremtidssikring
2 x 2 dage
2 dage for sekretærer mhp hvordan
personligheden arbejder med og spænder
ben for udvikling. JTI som arbejsredskab.
Bevidstgørelse og udvikling.
2 dage for pedeller mhp fremtidssikring
af skolerne i forhold til grøn energi og IT-løsninger
Leder Hans Jørgen Hansen
Bytorvet 7,1 th
8722 Hedensted
Tlf: 30302124
hjh@kristne-friskoler.dk
Behandlingscenter Hjørnely, Odense
15 medarbejdere
Internat mhp ansvarområder og fælles fodslaw.
JTI som arbejdsredskab til fælles udvikling og
personlig fokus. Samarbejdsfokus til gavn for
beboerne og for at gøre medarbejderne bevidste
om egne og kollegaens præferencer
Leder Lene Linde Møller
Grønlandsgade 7,
5000 Odense
tlf: 63751165
lelm@odense.dk
Distrikt Syd, Hjørring
Ledergruppe udvikling
3 dage med fokus på visioner, etisk kodeks og
ledelsesperspektiver og teamforståelse 
Sundheds-, ældre- og handicapområdet Distriktsleder Lene Houkjær Nørgaard
Distrikt Syd, Hjørring
Tlf.:72335234 eller 92234700
Lene.houkjaer.noergaard@hjoerring.dk
Danske diakonhjem
assistent og sygeplejerske udvikling
12 personer-
varighed 8 mdr
Udviklingsforløb med henblik på anerkendende
samarbejde og ledelse på alle niveauer i den lokale sammenhæng og i hele organisationen

Leder af Skovbakkehjemmet
Kristian Brauner Møller
Holsteinsgade 47
8300 Odder
Tlf.:87801230

kbm@diakon.dk
Lions Parken
Sammenlægning af lederteams
2 med-udvalg og ledelsen
3 udviklingsdage med de to ledelsesteams og med-udvalg mhp sammenlægning og fælles overordnet retning og fokus og konkrete tiltag kortsigtet og langsigtet. Leder Jakob Thøgersen
Lionsparken 6
9400 Nørre Sundby
Tlf: 99315903
jat-aeh@aalborg.dk
Plejehjemmet Sandfeldgården
koordinationsteam og samtlige plejeteams
ialt ca 60 medarbejdere
Koordinationsteam udvikling og JTI i 2012.
Med afsæt i visionen: "Du er vigtig" udviklingsarbejde
for alle medarbejdere dels fælles og dels i teams mhp implementering af visionen i hverdagen, så beboere
og besøgende kan mærke visionen. jTI på alle medarbejdere som arbejdsredskab itl bevidstgørelse om egne og teamets præferencer. Bevidst arbejde med coachende tilgang og konkrete udviklingspotemtialer
Leder Lillian Vium
Søndergaard Sandfeldgården
Sandfeldallé 25
6933 Kibæk
Tlf: 97191411
lvs@diakon.dk
Hjemmeplejen Nord
udekørende teams
Udvidelse af udelørende teams. Teamene er selvkørende.
Mulighed for at udvikle hensigtsmæssig kommunikation og bevidstgørelse og de enkelte medarbejderes kompetencer
og bidrag. Fælles udfordringer og successer
Leder Kenneth Herbert
Ulstedparken 13
9370 Hals
Tlf: 99823920
herb-aeh@aalborg.dk
 
KFUM´s soldatermission voluntører
ca 30 unge mennesker
Nyt forløb hvert år
3 udviklings-internater
Hvert år 25-30 nye voluntører på soldaterhjemmene.
Fokus på mission og vision og på hensigtsmæssig
kommunikation i forhold til samarbejdet og i forhold
til brugerne. Anerkendende møde og forstyrrelse som
arbejdsredskab
Medarbejder- og soldaterhjemskonsulent
Søren Andersen
Landsbygaden 23
8870 Langå
Tlf: 30702588
konsulent@kfums-soldatermission.dk
Fjordparken, Hals     
Ledelsescoaching          
10 ledelsescoachinger til ass.leder og teamleder mhp
udvikling af organisationen i praksis og frigivelse af
ressourcer til fremadrettede indsatsområder og udvikling
af personalet.
Leder Jytte Kiilsgaard  
Fjordparken 2
9370Hals
Tlf: 99823520  
kiil-aeh@aalborg.dk

Ålborg kommune
område Nord
ca. 40 personer og 110 personer
Ledelsesteam "mission impossible" mhp at agere i
en foranderlig verden. Satse på successer og få det
bedste frem i hinanden til gavnfor helheden. planlægning
af med-udvalgsinternat i 2 dage: "Bedst til mennesker"
med fokus på konkretisering af ledelsmål og kommunens
fokus på frihedsbrevet
Områdechef
Lars Nøhr
Borgergade 39
9362 Gandrup
Tlf:99311480 eller 99315950
Lars-aeh@aalborg.dk
Ålborg kommune
område Øst
ca. 20  personer og ca 90 medarbejdere
Ledelsesteam 2 dage mhp at agere i en foranderlig
verden både på egne hjemmebane og fæles i området.
Satse på successer og få det bedste frem i hinanden
til gavnfor helheden. planlægning af med-udvalgsinternat
: "Bedst til mennesker" med fokus på konkretisering af
ledelsmål og kommunens fokus på frihedsbrevet.
Medarbejderne konkretiserer praktsiske tiltag for
synliggørelse og videndeling.
Områdeleder
Anette Jensen
Vejgaard Bymidte 12
9000 Aalborg
Tlf.:99313600
ajs-aeh@aalborg.dk
Uttrup Nord ældrepleje
Udvidelse af område
Blandende teams i to grupper
Udvidelse af medarbejdergruppe. Fastholdelse af
aftaler og hensigtsmæssig styring i teamene både
dag og aften. Brug af best-practice fra de "gamle
arbejdspladser". Hvordan gøre hinanden gode i
den nye kontekst
Leder Bente Ottesen Nielsen
Uttrup Nord
Sønder kongevej 66
9400 Nr. Sundby
Tlf:99313150
beo-aeh@aalborg.dk  
KFUM´s soldatermission
soldaterhjemsleder udviklingsforløb
ca 15 ledere og lederpar  
Forløb strækker sig over 1½år   
2013-2014
lederudviklingsforløb for alle soldaterhjemsledere
med fokus på fælles retning og fælles fremtid.
Hele organisationen, lederteamet og den enkelte
leder eller lederpar. JTI som arbejdsredskab.
Generalsekretær
Per Møller Henriksen
Treldevej 97
7000Fredericia                                                
Tlf: 33124042
pmh@kfums-soldatermission.dk
 ÅR 2012    
Fjordparken, Hals 
teamudvikling fortsat fra 2011      
hvert team for sig 4 x 15 personer
Efterfulgt af mnge forandringer og ny ledelse.
behov for fælles retning og teamudvikling med
konkrete ansvarsområder. Fokus på beboertrivsel
og udvikling.Internat for alle og teamudvikling
efterfølgende. ca 1 år
Leder Jytte Kiilsgaard
Fjordparken 2
9370 Hals
Tlf: 99823520

kiil-aeh@aalborg.dk
Danske diakonhjem
assistent og sygeplejerske udvikling
16 personer
varighed 8 mdr.
Udviklingsforløb med henblik på anerkendende samarbejde og ledelse på alle niveauer i den lokale sammenhæng og i hele organisationen

Leder af Skovbakkehjemmet
Kristian Brauner Møller
Holsteinsgade 47
8300 Odder
Tlf.:87801230
kbm@diakon.dk
Ålborg kommune
område Øst
ca. 20  personer og ca 90 medarbejdere
Lederdage som optakt til stor udviklingsdag med alle
med-udvalg i området med fokus på nye fremadrettede
tiltag i kommunen. Fælles og i eget med-udvalg. Fælles
fremlæggelse af konkrete tiltag
Områdeleder
Anette Jensen
Vejgaard Bymidte 12
9000 Aalborg
Tlf.:99313600
ajs-aeh@aalborg.dk
Ålborg kommune
område Nord Inklusions- projekt
ca. 40 personer
Inklusionsprojekt for 6 plejehjem. hvordan kan det
omkringliggende samfund komme til borgeren, når
borgeren er på plejehjem. Konkrete tiltag. spændende
proces. internat og 1 dag
Områdechef
Lars Nøhr
Borgergade 39
9362 Gandrup
Tlf:99311480 eller 99315950
Lars-aeh@aalborg.dk 
Ålborg kommune
område Nord
ca. 110 personer

Leder og assisterne de ledere på internater for at forberede stor med-udvalgsinternat. Med forkus på 4 nye visioner. Skuespil og efterfølgende dialog i teams og i plenum. efterfølgende arbejde i lokalt med-udvalg med konkrete praktiske fremadtrettede tiltag Områdechef
Lars Nøhr
Borgergade 39
9362 Gandrup
Tlf:99311480 eller 99315950
Lars-aeh@aalborg.dk
Sulsted Ældrecenter
alle medarbejder i to teams              
ca 40 medarbejdere 
Fælles retning og vej. Opmærksomhed på styrker
og successer i hverdagen. Det vi gør, der virker og
opmærksomhedskrævende situationer. 3 dage fordelt
på ca 6 måneder
Leder Tina Olsen
Toftegaardsvej 3
9381 Sulsted
Tlf: 99315137
to-aeh@aalborg.dk
Lions parken ældrepleje
internater for to teams                       
alle medarbejdere i to teams 
Udekørende teams konkrete styrker, udfordringer og
muligeheder i en kommune med mange forandringer,
mange nye tiltag og med inklusion af borgeren og det
omkringliggende samfund i fokus
Leder Lone Thomasen                        
Lionsparken 8
9400 Nørre Sundby
Tlf:99315905
loth-eah@aalborg.dk
Vejen kommunes primærsygeplejersker        
Fremtidens sygeplejerske                 
ca 50 sygeplejersker, gruppeledere og områdeledere
Efter et omfattende arbejde med ydelseskatalog
og konkrete ydelser og for at være parate til "det nære
sundhedsvæsen" gennemførte alle hjemmesygeplejerkser
i Vejen/Brørup kommune 3 hele dage med fokus på
konsulentrollen i forhold til hjælpere og assistenter og
konsulentrollen i forhold til borgere og pårørende. - varighed ca 1 år
Kvalitets- og udviklingskoordinator                 
Birte Schluter
Vejen Kommune
Stadionvej15
6650 Brørup
Tlf: 79966477
bisc@vejenkom.dk
Område Kærdalen plejehjem
flere teams   teamudviklingsamtaler                        
4 x 20 medarbejdere 
TUS for flere teams incl sygeplejersker Område Kærdalen
Kærdalen 1
6600 Vejen
Leder: Tove Bahl Mikkelsen
Tlf.: 79965800
kaerdalen@vejenkom.dk
Fredericia kommunes
sundhed og omsorg
Lederudvikling af distiktsledergruppe - ca 20 personer
Varighed ca 1 år
  Georg Thomsen
hpgt@fredericiakom.dk
Fredericia kommunes
sundhed og omsorg

ca 70 personer
Varighed ca 1 år
Efteruddannelse af primærsygeplejersker
fra specialist til coach
Ældrechef: Georg Thomsen
Plejens Administration
Erritsø Bygade 85 A, 1. sal
7000  Fredericia
Tlf. 7210 7373 / 72105748
ss@fredericiakom.dk
     

 

 

Kurios   |    birgitte@kurios.dk   T. 61627815   |    henrik@kurios.dk   T. 20106624