51/49

Som leder og medarbejder har man ofte gang i mange vigtige ting på en gang.

Som leder sidder man måske med tjenestetidsplan, handleplan, MUS-samtaler, telefoner, ferieplaner, ansættelser, regnskaber og sygemeldinger. Og som medarbejder står man måske i valget mellem rutiner og individualitet, oprydning og fællesskab, undervisning af elever og hyggesnak, faglig udvikling og kaffepause.

Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende? Hvad er vigtigst, og hvem skal bestemme over ens tid og ens prioriteringer? Måske dette lille værktøj kan være en hjælp:

51/49 er en brøk, som kan være en rigtig god ledesnor i enhver valgsituation.

51 står for den opgave, som ens virksomhed er sat i verden for at løse. Det er missionen, den opgave, som ledere og medarbejdere måles på og vurderes på.

49 står for de ressourcer, som man har til rådighed for at løse opgaven:  Ledelse, medarbejdere, økonomi, arbejdstidsplaner, ferie, praktiske hjælpemidler, konsulenter osv. Pointen er, at ens prioriteringer og ens målestok skal vægtes således, at hensyntagen til missionen/opgaven altid vægtes højere end hensyntagen til ressourcerne.

Hvis man for eksempel sidder med arbejdsplanen og ikke kan opfylde alle medarbejdernes ønsker om ferie og frihed, hvordan træffer man så beslutningen? Er det først til mølle-princippet? Er det efter hvem der valgte først sidste år? (Eller er det efter, hvem man bedst kan lide?) Eller er det ud fra et hensyn til, hvilke kompetencer/medarbejdere, virksomheden har brug for, for at løse den overordnede opgave bedst muligt – også i ferien?

51/49 kan skabe klarhed, når man prioriterer og planlægger dagens arbejdsopgaver. Om noget er en god idé afhænger af, om det fremmer den opgave, man er der for at løse, eller om det ikke gør. Der er altså noget, der vejer tungere end andet.

51/49 kan bruges til at sortere i de faste rutiner, ved at holde dem op mod den overordnede opgave: Er det vi gør nu, det mest hensigtsmæssige? Skaber det vi gør nu, størst værdi i forhold til vores mission?

En sidegevinst ved denne lille model er, at når beslutninger således begrundes ud fra den overordnede opgave, kan man mindske risikoen for at beslutninger tages ”personligt.” 51/49 indbyder til kvalificeret uenighed og lægger op til sagligt begrundede diskussioner med udgangspunkt virksomhedens mission og mål.

Kurios   |    birgitte@kurios.dk   T. 61627815   |    henrik@kurios.dk   T. 20106624