Kollegial coaching

”Har du tid et øjeblik? – jeg skal lige snakke med dig”. En stor del af ens arbejde går med at snakke. Snik-snak, small-talk, hygge-snak, faglig snak, sort snak, skyllerumssnak. Snak skal gøre en forskel, men det er ikke altid, det gør det. ”Det har vi snakket om så mange gange….. det bliver ikke til andet end snak…..”
Når man har haft den samme snak mange gange, uden der er sket noget, er det måske fordi, den måde, man har snakket sammen på, ikke har været hensigtsmæssig. For det er ikke lige meget, hvordan man snakker sammen.

Kollegial coaching er en bestemt defineret måde at tale sammen på mellem to kolleger. Det er et målrettet værktøj til at styrke opgaveløsningen og øge bevidstheden om kompetencer og muligheder i samarbejdet.

Kollegial coaching er med til at skabe og fastholde et fokus på kompetencer, ressourcer, muligheder og løsninger – et ”udviklings-blik” - i et team eller en kollegagruppe. Kollegaer stiller sig i kollegial coaching til rådighed for hinanden – ikke med råd og vejledning – men med spørgsmål og forstyrrelser, så der skabes øget bevidsthed om den enkeltes kompetencer og ressourcer – og dermed også teamets kompetencer og ressourcer.

Nogle gange er et godt råd på sin plads. Andre gange skal man gøre sine egne erfaringer. En elev eller ny kollega har måske den nødvendige viden, men er lidt usikker på, hvordan hun skal gribe det an i praksis. Hvad vil der ske, hvis hun gør det på ene måde, og hvad vil der ske, hvis hun gør det på en anden måde? Nogle gange må valg træffes, uden man kan overskue alle konsekvenser. Der skal prioriteres i en kompleks hverdag.
Kollegial coaching er et værktøj, der hjælper kolleger til at gøre deres egne erfaringer og håndtere kompleksitet.

Tilgangen er anerkendende (respekt for forskelle) og værdsættende (fokus på kompetence) og er med til at skabe trivsel i samarbejdet.

Gå tilbage til siden om hvad vi ellers tilbyder.

Kurios   |    birgitte@kurios.dk   T. 61627815   |    henrik@kurios.dk   T. 20106624