Coaching

Den, der har problemet, er også den, der har løsningen.

Det er en af coachingens grundlæggende holdninger. Det vil sige, at coaching tager to ting for givet: At den, der bliver coachet, har den viden og de færdigheder, der skal til for at løse sine opgaver, og at hun også er eksperten i sit eget liv – altså selv ved bedst, hvilke svar og løsninger, der passer bedst. Coaching hjælper en, der har en udfordring, til selv at finde et svar, der passer. Coaching er altså noget andet end undervisning, vejledning og rådgivning.

Coaching er også noget andet end ”en god snak” eller en faglig samtale. Coaching er en struktureret, styret, målrettet og professionel samtale på et anerkendende grundlag mellem to ligeværdige parter med hver sin klart defineret rolle: Den ene har fokus på egen situation, egne kompetencer og mulige løsninger, mens den anden (coachen) har fokus på samtalen, og om samtalen er med til at give den anden mulighed for at blive klogere på sig selv og sin situation.

Når vi coacher, forsøger vi at være nysgerrige og spørgende, så den, der ønsker hjælp, bliver tilpas ”forstyrret”. Når man forstyrres tilpas, hjælpes man ud af fastlåste vaner og mønstre i forhold til både holdninger og handlinger, så man får mulighed for at kigge på sig selv og sit arbejde fra nye vinkler og derved få øje på nye handlingsmuligheder.

Læs om Kollegial coaching.

Gå tilbage til siden om hvad vi ellers tilbyder.

Kurios   |    birgitte@kurios.dk   T. 61627815   |    henrik@kurios.dk   T. 20106624