Anerkendelse

Vi har hver især vores eget enestående ”syns-punkt” – det særlige sted, hvorfra vi betragter verden omkring os. Og det jeg ser – mærker, tænker, føler, oplever, synes – er aldrig helt det samme, som det andre ser.

Anerkendelse er at gå ud fra, at det en kollega (eller kunde eller patient) gør, giver mening for ham eller hende. Vi handler og taler alle ud fra vores egen forståelse af, hvordan tingene hænger sammen. Vores meninger, holdninger og handlinger er logiske og giver mening – ud fra deres egne præmisser. Det, der giver mening for én, giver ikke automatisk mening for en anden.

Anerkendelse går ud fra, at der er flere virkeligheder. Verden er et ”multi-vers” i stedet for et uni-vers, og der er lige så mange virkeligheder, som der er syns-punkter at betragte livet på.

Anerkendelse er gøre en indsats for at knytte an til den andens erkendelse, og tilsidesætte ens egen forståelse, meninger, værdier og holdninger for en stund for at være åben for den andens virkelighed.

 

Kurios   |    birgitte@kurios.dk   T. 61627815   |    henrik@kurios.dk   T. 20106624